จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เส้นทางสู่ความสำเร็จ
ใน วิชาการ ของ ความรู้ในการปฏิบัติงาน
  โดย: Admin KM เมื่อ: 2010-11-30 เปิดอ่าน 1699 ครั้ง แก้ไขหน้านี้  ลบหน้านี้
 คำสำคัญ : คุณภาพผู้เรียน

 

Presentation :จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เส้นทางสู่ความสำเร็จ 

 

 

 

 


สถิติการใช้งาน

อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา (Udompanya Educational Park)
อาคารสำนักงานอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา เลขที่ ๒๑๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๑๐ http://www.udompanya.in.th