มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (ขั้นพื้นฐานและปฐมวัย) ปรับปรุง ๔ เม.ย.๒๕๕๔
ใน วิชาการ ของ ความรู้ในการปฏิบัติงาน
  โดย: Admin KM เมื่อ: 2011-03-01 เปิดอ่าน 62927 ครั้ง แก้ไขหน้านี้  ลบหน้านี้
 คำสำคัญ : มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ประกันคุณภาพ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔
     (ปรับปรุง 4 เมษายน 2554ใบแทรกคำผิด 1       ใบแทรกคำผิด 2
มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔
     (ปรับปรุง 4 เมษายน 2554ใบแทรกคำผิด 1
เอกสารประกอบอื่นๆ ที่ได้นำมารวบรวมไว้ที่เดียวกันเพื่อสะดวกในการนำไปใช้

สถิติการใช้งาน

อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา (Udompanya Educational Park)
อาคารสำนักงานอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา เลขที่ ๒๑๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๑๐ http://www.udompanya.in.th