หน่วยการเรียนรู้บูรณาการคละชั้น อาเซียนศึกษา
ใน วิชาการ ของ ความรู้ในการปฏิบัติงาน
  โดย: Admin KM เมื่อ: 2012-07-06 เปิดอ่าน 10762 ครั้ง แก้ไขหน้านี้  ลบหน้านี้
 คำสำคัญ : อาเซียน, หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ, คละชั้น


หน่วยการเรียนรู้บูรณาการคละชั้นสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
หน่วยที่ 10 อาเซียนศึกษา ชั้น ป.1-ป.6
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยย่อยที่ 1
      หน่วยย่อยที่ 1 ป.1 .doc
      หน่วยย่อยที่ 1 ป.2 .doc
      หน่วยย่อยที่ 1 ป.3 .doc
      หน่วยย่อยที่ 1 ป.4 .doc
      หน่วยย่อยที่ 1 ป.5 .doc
      หน่วยย่อยที่ 1 ป.6 .doc

หน่วยย่อยที่ 2
      หน่วยย่อยที่ 2 ป.1 .doc
      หน่วยย่อยที่ 2 ป.2 .doc
      หน่วยย่อยที่ 2 ป.3 .doc
      หน่วยย่อยที่ 2 ป.4 .doc
      หน่วยย่อยที่ 2 ป.5 .doc
      หน่วยย่อยที่ 2 ป.6 .doc

หน่วยย่อยที่ 3
      หน่วยย่อยที่ 3 ป.1 .doc
      หน่วยย่อยที่ 3 ป.2 .doc
      หน่วยย่อยที่ 3 ป.3 .doc
      หน่วยย่อยที่ 3 ป.4 .doc
      หน่วยย่อยที่ 3 ป.5 .doc
      หน่วยย่อยที่ 3 ป.6 .doc

หน่วยย่อยที่ 4
      หน่วยย่อยที่ 4 ป.1 .doc
      หน่วยย่อยที่ 4 ป.2 .doc
      หน่วยย่อยที่ 4 ป.3 .doc
      หน่วยย่อยที่ 4 ป.4 .doc
      หน่วยย่อยที่ 4 ป.5 .doc
      หน่วยย่อยที่ 4 ป.6 .doc

 


สถิติการใช้งาน

อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา (Udompanya Educational Park)
อาคารสำนักงานอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา เลขที่ ๒๑๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๑๐ http://www.udompanya.in.th