เค้าโครงคู่มือการจัดการเรียนการสอน
ใน วิชาการ ของ ความรู้ในการปฏิบัติงาน
  โดย: Admin KM เมื่อ: 2013-05-27 เปิดอ่าน 1787 ครั้ง แก้ไขหน้านี้  ลบหน้านี้
 คำสำคัญ : การจัดการเรียนกากรสอน, ว.5

เค้าโครงคู่มือการจัดการเรียนการสอน (เฉพาะ ว.5 เยียวยา) ดาวน์โหลด .doc


สถิติการใช้งาน

อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา (Udompanya Educational Park)
อาคารสำนักงานอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา เลขที่ ๒๑๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๑๐ http://www.udompanya.in.th